Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené zmluvy

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2021
 

       
14.04.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021019
13.04.2021 Alphabet partner s.r.o. Zmluva o vytvorení webového sídla ZML-2021018
07.04.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021017
30.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZML-2021016
30.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZML-2021015
29.03.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021014
24.03.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021013
17.03.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021012
15.03.2021 AQUASECO s.r.o. Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby ZML-2021011
10.03.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021010
03.03.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021009
26.02.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021008
23.02.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021007
18.02.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021006
11.02.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021005
05.02.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021004
29.01.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021003
20.01.2021
AVE SK odpadové hospodárstvo,s.r.o.
Dodatok č. 5 k zmluve o zbere a zneškodňovaní odpadu ZML-2021002-D5
20.01.2021 Obec Hrubý Šúr Zmluva o poskytovaní služieb ZML-2021001

Rok 2020
Rok 2019

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač