Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené zmluvy 2020

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2020
 

18.12.2020 Oldrich Mikoláš Zmluva o zriadení vecných bremien ZML-2020016
30.11.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-271002020
30.11.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-270002020
30.11.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-267002020
30.11.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-266002020
30.11.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-265002020
30.11.2020 AQUA-GEO, s.r.o. Zmluva o dielo - čerpacia skúška ZML-2020017
30.11.2020 Ing. Radim Brettschneider Kúpna zmluva ZML-2020006
27.10.2020 Tomáš Szamaránszky Zmluva voda a kanalizácia VK-274012020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-273002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-272002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-268002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-264002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-259002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-248002020
27.10.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-240002020
22.09.2020 Ing. Vratko Šoka Zmluva voda a kanalizácia VK-302012020
22.09.2020 Jozef Barila Zmluva voda a kanalizácia VK-291002020
22.09.2020 Ing. Dušan Pollák Zmluva voda a kanalizácia VK-292002020
22.09.2020 Ľubomír Rudzan Zmluva voda a kanalizácia VK-306002020
22.09.2020 Mária Jackulíková Zmluva voda a kanalizácia VK-307002020
22.09.2020 Ing. Lukáš Matúška Zmluva voda a kanalizácia VK-212012020
22.09.2020 Marek Plevka Zmluva voda a kanalizácia VK-285012020
22.09.2020 Michal Králik Zmluva voda a kanalizácia VK-290012020
22.09.2020 Zoltán Süll Zmluva voda a kanalizácia VK-176022020
22.09.2020 Ing. Juraj Malacký Zmluva voda a kanalizácia VK-301012020
22.09.2020 Filip Rummel Zmluva voda a kanalizácia VK-296012020
22.09.2020 MUDr. Viktor Jankó Zmluva voda a kanalizácia VK-313002020
03.09.2020 Pavol Čermák Zmluva voda a kanalizácia VK-230012020
03.09.2020 Petra Novotná Zmluva voda a kanalizácia VK-249012020
03.09.2020 PhDr. Soňa Jakalová Zmluva voda a kanalizácia VK-276012020
03.09.2020 Lukáš Pšenčík Zmluva voda a kanalizácia VK-227012020
03.09.2020 Juraj Roškovič Zmluva voda a kanalizácia VK-247012020
27.08.2020 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie CRZ14553408U01
26.08.2020 Pavol Štetka Zmluva voda a kanalizácia VK-313002020
18.08.2020 Ing. Veronika Liptaiová Zmluva voda a kanalizácia VK-251012020
12.08.2020 Mgr. Eva Talajková Zmluva voda a kanalizácia VK-069002020
22.07.2020 Mgr. Veronika Matysová Zmluva voda a kanalizácia VK-228002020
22.07.2020 Dana Tóthová Zmluva voda a kanalizácia VK-260002020
22.07.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-261002020
22.07.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-247002020
22.07.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-312002020
22.07.2020 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-241002020
11.07.2020 ZSE Energia, a.s. Dodatok zmluvy ZML-2020002-D1
30.06.2020 Mgr. Lívia Štefániková Zmluva voda a kanalizácia VK-263012020
30.06.2020 Filip Mentel Zmluva voda a kanalizácia VK-275012020
30.06.2020 Petronela Pivarčiová Zmluva voda a kanalizácia VK-279012020
30.06.2020 Mgr. Hana Jonášová Zmluva voda a kanalizácia VK-261012020
30.06.2020 Juraj Heriban Zmluva voda a kanalizácia VK-255012020
30.06.2020 Peter Čengel Zmluva voda a kanalizácia VK-256012020
30.06.2020 Ing. Matej Kubišta Zmluva voda a kanalizácia VK-246012020
30.06.2020 Ing. Bibiána Kojnoková Zmluva voda a kanalizácia VK-245012020
30.06.2020 Mgr. Michal Kašper Zmluva voda a kanalizácia VK-244012020
30.06.2020 Ing. Andrea Nedobová Zmluva voda a kanalizácia VK-253012020
30.06.2020 Ing. Gustáv Albrecht Zmluva voda a kanalizácia VK-252012020
30.06.2020 Ing. Miroslav Kučera Zmluva voda a kanalizácia VK-243012020
30.06.2020 Hana Brédiková Zmluva voda a kanalizácia VK-250012020
30.06.2020 Mgr. Mária Marcinková Zmluva voda a kanalizácia VK-242012020
11.05.2020 ASIO-SK, s.r.o. Kúpna zmluva ZML-2020005
18.03.2020 Eva Novosadová Zmluva voda a kanalizácia VK-312002020
06.03.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte ZML-2020004
02.03.2020 Dušan Pokrývka Zmluva voda a kanalizácia VK-282002020
02.03.2020 Erik Michalek Zmluva voda a kanalizácia VK-311002020
29.02.2020 Malodunajsko, o. z. Zmluva o prenájme nebytových priestorov ZML-2020003
29.01.2020 KOW, s.r.o. Zmluva o dielo ZML-2020001
27.01.2019 Peter Stehlík Zmluva voda a kanalizácia VK-229012020
24.01.2020 ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ZML-2020002
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač