Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené zmluvy 2019

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2019
 

20.12.2019  WIND2, s.r.o.  Zmluva voda a kanalizácia  VK-310002019
19.12.2019 Mesto Senec a ďalšie obce Zmluva o spoločnom obecnom úrade ZML-2019020
17.12.2019 Bc. Beata Nagyová Mandátna zmluva ZML-2019021
17.12.2019 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 4 k zmluve o zbere a zneškodňovaní odpadu ZML-2010023-D4
25.11.2019 Lukáš Šaghy Zmluva voda a kanalizácia VK-226002019
25.11.2019 Ing. Kamil Oláh Zmluva voda a kanalizácia VK-224002019
25.11.2019 Matej Repa Zmluva voda a kanalizácia VK-223002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-276002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-279002019
 25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-256002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-246002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-245002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-244002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-243002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-242002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-255002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-269002019
25.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-274002019
11.11.2019 Juraj Velčický Zmluva voda a kanalizácia VK-257002019
11.11.2019 Eva Jacková Zmluva voda a kanalizácia VK-225002019
11.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-251002019
11.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-250002019
11.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-249002019
11.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-261002019
11.11.2019 Anna Žemberová Zmluva voda a kanalizácia VK-254002019
11.11.2019 Milan Smatana Zmluva voda a kanalizácia VK-278002019
11.11.2019 Miroslav Prekop Zmluva voda a kanalizácia VK-258002019
11.11.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-263002019
23.10.2019 MUDr. Zuzana Kažíková Zmluva voda a kanalizácia VK-231002019
23.10.2019 Peter Matis Zmluva voda a kanalizácia VK-277002019
23.10.2019 Ivana Dokupilová Zmluva voda a kanalizácia VK-281002019
23.10.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-253002019
23.10.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-252002019
23.10.2019 Kvalitné domy Zmluva voda a kanalizácia VK-249002019
23.10.2019 Mgr. Ivana Prevužňáková Zmluva voda a kanalizácia VK-308002019
23.10.2019 Zuzana Šnircová Zmluva voda a kanalizácia VK-297002019
23.10.2019 Štefan Zamatoczký Zmluva voda a kanalizácia VK-296002019
30.10.2019 Prounion, a.s. Zmluva o dielo na spracovanie žiadosti na Eurofondy ZML-2019019
28.10.2019 Malodunajsko, o.z. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov ZML-2019018
16.10.2019 Labaš, s.r.o. Dodatok č. 2 kúpnej zmluvy ZML-2018012-D2
11.10.2019 Milan Zuberec Zmluva o dielo - revizia kotolní ZML-2019017
01.10.2019 Mesto Senec Zmluva o spolupráci ZML-2019016
30.08.2019 Tomáš Kramarič Zmluva voda a kanalizácia VK-305002019
30.08.2019 Igor Kováč Zmluva voda a kanalizácia VK-304002019
30.08.2019 Ján Kistner Zmluva voda a kanalizácia VK-301002019
30.08.2019 Ján Kistner Zmluva voda a kanalizácia VK-300002019
26.08.2019 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Rámcová zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov ZML-2019015
26.08.2019 Ernest Kubovics a Ján Kistner Kúpna zmluva ZML-2019012
16.08.2019 Marek Novosad Zmluva voda a kanalizácia VK-302002019
16.08.2019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Vzájomná dohoda o ukončení zmluvy o pripojení k informačnému systému ZML-2019014
16.08.2019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Zmluva o pripojení k informačnému systému ZML-2019013
15.08.2019 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019011
24.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien ZML-2019010
24.07.2019 Labaš, s.r.o. Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy ZML-2018012-D1
24.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-275002019
24.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-229002019
24.07.2019 Lukáš Michalik Zmluva voda a kanalizácia VK-239002019
24.07.2019 Martin Malátek Zmluva voda a kanalizácia VK-233002019
24.07.2019 Michal Beňo Zmluva voda a kanalizácia VK-238002019
24.07.2019 Miroslav Németh Zmluva voda a kanalizácia VK-232002019
24.07.2019 PhDr. Peter Milo Zmluva voda a kanalizácia VK-235002019
10.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-230002019
10.07.2019 Marek Úradníček Zmluva voda a kanalizácia VK-299002019
06.06.2016 Marek Bilický Zmluva voda a kanlizácia VK-044022019
07.05.2019 Anna Boldovjáková Zmluva voda a kanalizácia VK-298002019
07.05.2019 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-227002019
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - ČOV ZML-2019009
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - kanalizácia ZML-2019008
04.06.2019 N.M. audit, s.r.o. Zmluva o auditorských službách ZML-2019007
04.06.2019 VPP, a.s. Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu ZML-2019006
29.04.2019 Ing. Renáta Šimková Zmluva voda a kanalizácia VK-237002019
29.04.2019 Martin Košťál Zmluva voda a kanalizácia VK-236002019
29.04.2019 Ján Kolačkovský Zmluva voda a kanalizácia VK-234002019
30.03.2019 Marcel Richtárik Zmluva voda a kanalizácia VK-032002019
28.02.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke zariadení ZML-2019005
08.02.2019 Dve sestry, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov ZML-2019004
31.01.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019003
17.01.2019 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie UVSR-1098/2018
16.01.2019 IOC, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019001
02.01.2019 Mgr. Tatiana Obrtlíková Zmluva voda a kanalizácia VK-209012019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač

 

S týmto článkom súvisia aj nasledujúce články:
Bratislavský samosprávny kraj