Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2019

 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.


Rok 2019
 
Interné číslo Dátum Externé číslo Dodávateľ Predmet Suma v €
DF2018/204 03.12.2018 2018115 Milan Zuberec Revízia plynových zariadení 180,00
DF2018/205 21.12.2018 8223639821 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 49,52
DF2018/207 21.12.2018 2180600379 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. OcÚ - kancelárske potreby 53,76
DF2018/208 27.12.2018 181484 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
DF2018/209 31.12.2018 7350019737 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -312,31
DF2018/210 31.12.2018 7290029142 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina Vodný zdroj -95,66
DF2018/211 31.12.2018 8224108421 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 47,51
DF2018/212 31.12.2018 7290029143 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -318,91
DF2018/213 31.12.2018 7171037979 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 120,50
DF2018/214 31.12.2018 211812118 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1170,77
DF2018/215 31.12.2018 8443908532 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn obec -1351,28
DF2018/216 31.12.2018 1297411186 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
DF2019/001 01.01.2019 1019011843 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 01/2019 30,00
DFI2019/001 09.01.2019 5190048465 ALZA.cz, a.s. Potraviny materiál 203,98
DFZ2019/001 02.02.2019 802955551 Internet Mall Slovakia OcÚ - materiál 4,70
DFO2019/01 01.02.2019 8101128419 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poplatok za odber podzemných vôd 547,80
DFD2019/1 01.08.2019 104690263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,03
DF2019/002 02.01.2019 20190576 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2019/002 04.01.2019 7459755718 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFZ2019/002 01.02.2019 280806742 Bussines&Connection, s.r.o. OcÚ - materiál 54,73
DFO2019/02 19.03.2019 6814841551 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné ČOV 295,20
DFD2019/2 05.08.2019 65689003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -2,59
DF2019/003 10.01.2019 7469424899 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/003 04.01.2019 7459755717 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 548,17
DFZ2019/003 23.01.2019 819023 DART, s.r.o. Potraviny licencie 180,00
DFO2019/03 04.03.2019 4419011072 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné Potraviny 369,80
DFD2019/3 05.08.2019 105790263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -0,38
DF2019/004 10.01.2019 7469424900 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1149,92
DFI2019/004 24.01.2019 19200134 GOODWAY, s.r.o. Pohostinstvo materiál 2250,00
DFO2019/04 28.02.2019 8102128418 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poplatok za odber podzemných vôd - zúčtovanie 2018 26,13
DFD2019/4 05.08.2019 65719003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -0,43
DF2019/005 11.01.2019 8696831666 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 739,00
DFI2019/005 26.01.2019 000006005688 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny materiál 82,78
DFO2019/05 30.05.2019 4419011073 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné ČOV 334,86
DFD2019/5 27.08.2019 72639003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -32,48
DF2019/006 18.01.2019 1900461 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,40
DFI2019/006 29.01.2019 2019001 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 16411,12
DFO2019/06 30.05.2019 4419011079 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné KANAL 909,49
DFD2019/6 28.08.2019 73649003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -1,48
DF2019/007 21.01.2019 8225680461 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 42,25
DFI2019/007 31.01.2019 6606519 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFD2019/7 09.09.2019 7171089691 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina vyúčtovanie -94,98
DF2019/008 26.01.2019 25909938 ANDREA SHOP, s.r.o. OcÚ - nákup el. rúry 229,90
DFI2019/008 28.01.2019 2019023 DART, s.r.o. Potraviny licencie 180,00
DFD2019/8 03.09.2019 2019010008 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -11,88
DFI2019/009 04.02.2019 19402590 B2B Partner, s.r.o. Potraviny materiál 91,20
DF2019/010 09.11.2018 382018 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ - opravy a údržba 159,40
DFI2019/010 01.02.2019 7479425788 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DF2019/011 01.02.2019 1019021834 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 02/2019 30,00
DFI2019/011 05.02.2019 004364 BANKNOTE Kft. Potraviny materiál 65,99
DF2019/012 02.02.2019 5041697771 Internet Mall Slovakia OcÚ - materiál - monitor 156,44
DFI2019/012 06.02.2019 19022 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA Potraviny materiál 16,06
DF2019/013 31.01.2019 20190044 Ladislav Molnár - ROTALIX Revízia hasiacich zariadení 161,51
DFI2019/013 06.02.2019 201901537 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Potraviny materiál 31,10
DF2019/014 01.04.2018 1018040635 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 30,00
DFI2019/014 13.02.2019 190112 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 90,00
DF2019/015 01.04.2018 1018030313 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 10,80
DFI2019/015 15.02.2019 6609219 IOC, s.r.o. Potraviny služby 104,40
DF2019/016 04.02.2019 5041723846 Internet Mall Slovakia OcÚ - materiál 4,70
DFI2019/016 19.02.2019 141900752 Rottner Security Slovensko, s.r.o. Potraviny licencie 172,27
DF2019/017 04.02.2019 180110668 Bussines&Connection, s.r.o. OcÚ - materiál 54,73
DFI2019/017 20.02.2019 190237 Expocom.sk, s.r.o. Potraviny materiál 31,20
DF2019/018 01.02.2019 8706536430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 717,00
DFI2019/018 20.02.2019 190238 Expocom.sk, s.r.o. Potraviny materiál 8,40
DF2019/019 31.01.2019 8226134974 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 42,49
DFI2019/019 20.02.2019 505909000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 394,61
DF2019/020 06.02.2019 190262 ALARMY, s.r.o. OcÚ - kamerový systém 399,92
DFI2019/020 15.02.2019 201911192 ESET,spol.s.r.o. Potraviny licencie 50,33
DF2019/021 03.02.2019 2019003 Karol Jáger MŠ - opravy a údržba 120,00
DFI2019/021 20.02.2019 506209000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 4288,41
DF2019/022 01.02.2019 20190046 Ladislav Molnár - ROTALIX OcÚ - služby 74,34
DFI2019/022 19.02.2019 2019008 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy Pohostinstvo 4072,00
DF2019/023 31.01.2019 7121485013 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 125,39
DFI2019/023 21.02.2019 649007603 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 404,57
DF2019/024 07.02.2019 2019017 Veronika Smyková OcÚ - materiál 898,00
DFI2019/024 24.02.2019 5219048675 Alza.sk, s.r.o. Potraviny materiál 40,08
DF2019/025 01.02.2019 7479416234 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/025 26.02.2019 201900232 CLEANEX-CLEANEX, s.r.o. Potraviny materiál 23,00
DF2019/026 31.01.2019 211901128 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 857,68
DFI2019/026 28.02.2019 649008860 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,32
DF2019/027 12.02.2019 2019007 Hydrostop, s.r.o. OcÚ - materiál 255,00
DFI2019/027 28.02.2019 649008854 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 6,41
DF2019/028 07.02.2019 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
DFI2019/028 27.02.2019 579089000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 2012,39
DF2019/029 12.02.2019 10190204 SOVA SK OcÚ materiál 64,80
DFI2019/029 27.02.2019 2019009 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy Pohostinstva 4360,00
DF2019/030 21.02.2019 1900208388 IObit Online shop OcÚ licencie 13,02
DFI2019/030 28.02.2019 6610919 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DF2019/031 21.02.2019 8227723488 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 41,96
DFI2019/031 28.02.2019 309020024 EKOCHLAD, s.r.o. Potraviny materiál 486,00
DF2019/032 26.02.2019 5219049656 Alza.sk, s.r.o. OcÚ materiál 64,10
DFI2019/032 26.02.2019 99202872 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 126,40
DF2019/033 01.03.2019 1019031821 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 03-05/2019 90,00
DFI2019/033 28.02.2019 12019 Gabriel Podobek Potraviny obchodné zariadenie 6186,06
DF2019/034 01.03.2019 8696884558 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 677,00
DFI2019/034 02.03.2019 000011010552 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny materiál 81,60
DF2019/035 28.02.2019 8228181638 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,86
DFI2019/035 02.03.2019 000011010553 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 228,30
DF2019/036 05.03.2019 230220181 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 314,94
DFI2019/036 05.03.2019 99203213 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 325,94
DF2019/037 28.02.2019 211902095 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 990,30
DFI2019/037 01.03.2019 7459827467 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DF2019/038 28.02.2019 7280032624 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 127,94
DFI2019/038 10.03.2019 190100172 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 272,58
DF2019/039 01.03.2019 7459818087 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/039 07.03.2019 190306 EASYCONSTRUCT,  s.r.o. Stavebné úpravy Pohostinstva 3458,23
DF2019/040 21.03.2019 8229780704 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 39,35
DFI2019/040 12.03.2019 99203627 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 68,90
DF2019/041 25.03.2019 190302 Dellie, s.r.o. OcÚ služby 313,92
DFI2019/041 06.03.2019 649849000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1080,97
DF2019/042 01.04.2019 20191666 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2019/042 07.03.2019 649009999 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 12,01
DF2019/043 01.04.2019 7479467408 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/043 07.03.2019 649010004 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 139,09
DF2019/044 01.04.2019 8696910199 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 379,00
DFI2019/044 09.03.2019 000013003191 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 275,58
DF2019/045 31.03.2019 8230252195 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,42
DFI2019/045 13.03.2019 721359000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1726,21
DF2019/046 31.03.2019 7103029060 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 112,15
DFI2019/046 14.03.2019 649011093 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 122,72
DF2019/047 31.03.2019 211903120 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1358,21
DFI2019/047 18.03.2019 812900429 MANU JTC, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 55,75
DF2019/048 05.04.2019 372019 Juraj Fekete elektroslužba Oprava verejného osvetlenia 184,00
DFI2019/048 20.03.2019 190100204 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 360,45
DF2019/049 11.04.2019 82019 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ oprava, údržba 566,00
DFI2019/049 20.03.2019 799729000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1587,95
DF2019/050 21.04.2019 8231856321 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 42,34
DFI2019/050 21.03.2019 649012375 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 90,24
DF2019/051 08.03.2019 20190269 FEREX, s.r.o. OcÚ materiál 1236,00
DFI2019/051 19.03.2019 99204027 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 92,59
DF2019/052 01.05.2019 8696936446 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 156,00
DFI2019/052 21.03.2019 000003003791 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 134,87
DF2019/053 02.05.2019 257510181 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 314,94
DFI2019/053 21.03.2019 21900766 EMPORO, s.r.o. Potraviny materiál 188,51
DF2019/054 01.05.2019 7661278682 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/054 14.03.2019 8229480604 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 7,46
DF2019/055 30.04.2019 8232326877 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,26
DFI2019/055 18.03.2019 191435 TOPefekt, s.r.o. Potraviny služby 20,00
DF2019/056 30.04.2019 211904123 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1669,70
DFI2019/056 18.03.2019 1090890 PrestaShop SA Potraviny služby 29,99
DF2019/057 30.04.2019 7141259110 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 98,50
DFI2019/057 20.03.2019 00419 LUKOVAK VODA oprava 576,00
DF2019/058 10.02.2019 201975713 White Crystal KFT Materiál MDD 255,68
DFI2019/058 20.03.2019 39490263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -9,34
DF2019/059 10.05.2019 5117432019 Megahračky, s.r.o. Materiál MDD 28,75
DFI2019/059 20.03.2019 40190263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -0,48
DF2019/060 14.05.2019 10190599 SOVA SK OcÚ materiál 43,20
DFI2019/060 22.03.2019 99204290 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 134,83
DF2019/061 21.05.2019 8233947498 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 47,18
DFI2019/061 27.03.2019 872529000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 2735,97
DF2019/062 28.05.2019 0032019 Havel projekt, s.r.o. Projektová dokumentácia 222,00
DFI2019/062 28.03.2019 649013651 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 148,34
DF2019/063 01.06.2019 1019060014 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 06-08/2019 90,00
DFI2019/063 21.03.2019 22359003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,76
DF2019/064 02.06.2019 00210008034909 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. OcÚ materiál 51,85
DFI2019/064 27.03.2019 190599 ALARMY, s.r.o. Stavebné úpravy Pohostinstva 1114,47
DF2019/065 01.06.2019 8190180539 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 158,00
DFI2019/065 28.03.2019 19VF01685 iVANIC, s.r.o. Potraviny služby 610,00
DF2019/066 31.05.2019 8234428185 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,85
DFI2019/066 26.03.2019 99204489 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 96,37
DF2019/067 01.06.2019 7611173361 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/067 31.03.2019 6616019 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DF2019/068 31.05.2019 7161108330 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 101,11
DFI2019/068 31.03.2019 190100210 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 392,21
DF2019/069 31.05.2019 211905042 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1325,08
DFI2019/069 29.03.2019 99204716 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 118,50
DF2019/070 21.06.2019 8236055587 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 49,64
DFI2019/070 01.04.2019 7479479319 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DF2019/071 01.07.2019 20192893 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2019/071 27.03.2019 24049003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -4,09
DF2019/072 01.07.2019 8706667783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 154,00
DFI2019/072 01.04.2019 7479479318 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 548,17
DF2019/073 02.07.2019 770283653 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 461,64
DFI2019/073 03.04.2019 945709000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1905,51
DF2019/074 01.07.2019 7671261870 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1149,92
DFI2019/074 02.04.2019 649014480 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 136,87
DF2019/075 01.07.2019 7671261869 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/075 01.04.2019 000005015602 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 136,59
DF2019/076 30.06.2019 7111826528 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 108,66
DFI2019/076 01.04.2019 000031005192 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 167,64
DF2019/077 30.06.2019 8236540349 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,24
DFI2019/077 02.04.2019 99204919 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 103,67
DF2019/078 30.06.2019 211906115 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1156,30
DFI2019/078 05.04.2019 649015366 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 156,28
DF2019/079 08.07.2019 201907013 Chemos Slovakia, s.r.o. OcÚ materiál 143,70
DFI2019/079 09.04.2019 649015905 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 180,80
DF2019/080 19.06.2019 9000330982 SPP - distribúcia, a.s. MŠ - výmena regulátorov PO 56,16
DFI2019/080 05.04.2019 99205167 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 123,80
DF2019/081 16.07.2019 193471 ALMA Corp, s.r.o. OcÚ materiál 12,47
DFI2019/081 10.04.2019 190100240 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 381,97
DF2019/082 25.07.2019 62019 Gabriel Podobek MŠ materiál 244,80
DFI2019/082 09.04.2019 191684 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 25,08
DF2019/083 21.07.2019 8238179957 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 45,83
DFI2019/083 10.04.2019 1021799000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 2450,25
DF2019/084 01.08.2019 8697013035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 154,00
DFI2019/084 09.04.2019 99205384 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 108,13
DF2019/085 01.08.2019 7671288685 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/085 15.04.2019 190214 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV oprava 378,00
DF2019/086 31.07.2019 19311069 N.M.- Audit, s.r.o. OcÚ overenie účtovnej závierky 1200,00
DFI2019/086 31.03.2019 20190028 UNIMAC PRO, s.r.o. Potraviny služby 363,00
DF2019/087 31.07.2019 7141287839 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 110,92
DFI2019/087 09.04.2019 28199003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,51
DF2019/088 31.07.2019 8238666102 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,72
DFI2019/088 12.04.2019 60090143 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -58,89
DF2019/089 31.07.2019 211907136 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1481,36
DFI2019/089 12.04.2019 649016775 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 54,49
DF2019/090 10.08.2019 602019 Transportexpert MŠ - revízia ihriska 80,00
DFI2019/090 16.04.2019 000031006130 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 164,04
DF2019/091 19.08.2019 6621906239 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekomunikačného vedenia 84,00
DFI2019/091 16.04.2019 000019022103 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 68,32
DF2019/092 20.08.2019 10191028 SOVA SK OcÚ materiál 43,20
DFI2019/092 17.04.2019 649017608 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 179,68
DF2019/093 21.08.2019 8240321230 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 46,62
DFI2019/093 17.04.2019 1102799000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 2400,37
DF2019/094 28.08.2019 1900181589 Stavebniny DEK OcÚ materiál 21,89
DFI2019/094 16.04.2019 99205804 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 216,90
DF2019/095 01.09.2019 1019090004 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 09-11/2019 90,00
DFI2019/095 20.04.2019 190100271 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 604,81
DF2019/096 01.09.2019 8638966107 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 212,00
DFI2019/096 14.04.2019 8231552957 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DF2019/097 31.08.2019 2019037 Laci Trade, s.r.o. Rekonštrukcia spevnenej plochy pri MŠ 15226,26
DFI2019/097 24.04.2019 649018350 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 182,94
DF2019/098 31.08.2019 2019039 Laci Trade, s.r.o. Rekonštrukcia spevnenej plochy pri MŠ 650,00
DFI2019/098 18.04.2019 99206012 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,90
DF2019/099 31.08.2019 7240683780 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 109,39
DFI2019/099 25.04.2019 102280016 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 105,02
DF2019/100 31.08.2019 8240814101 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 53,82
DFI2019/100 25.04.2019 000056008164 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 26,72
DF2019/101 01.09.2019 7661390725 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/101 24.04.2019 1147489000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1621,07
DF2019/102 31.08.2019 211908113 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1351,92
DFI2019/102 24.04.2019 99206134 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 105,90
DF2019/103 16.09.2019 1900199244 Stavebniny DEK OcÚ materiál 27,32
DFI2019/103 29.04.2019 649019275 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 127,12
DF2019/104 21.09.2019 8242481440 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 50,28
DFI2019/104 25.04.2019 2019014 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 400,00
DF2019/105 09.09.2019 2019007 Ernest Kiss - ELEKTRO Verejné osvetlenie 1522,00
DFI2019/105 30.04.2019 190100290 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 263,99
DF2019/106 01.10.2019 8697064950 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 447,00
DFI2019/106 01.05.2019 1218239000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 164,02
DF2019/107 03.10.2019 893060124 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 248,64
DFI2019/107 30.04.2019 19011627 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. ČOV materiál 134,14
DF2019/108 01.10.2019 7750563232 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,95
DFI2019/108 30.04.2019 99206334 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -16,68
DF2019/109 30.09.2019 7240685391 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 117,06
DFI2019/109 01.05.2019 6620319 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DF2019/110 01.10.2019 20193935 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2019/110 02.05.2019 102284025 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 43,49
DF2019/111 30.09.2019 8242983916 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 51,13
DFI2019/111 30.04.2019 99206498 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 125,50
DFI2019/112 30.04.2019 20190194 NORIA SK, s.r.o. ČOV materiál 359,40
DFI2019/113 18.04.2019 191726 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 74,44
DFI2019/114 01.05.2019 7661279031 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/115 07.05.2019 649020934 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 136,80
DFI2019/116 08.05.2019 1287299000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1945,19
DFI2019/117 07.05.2019 99206858 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 81,41
DFI2019/118 10.05.2019 190100320 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 277,92
DFI2019/119 02.05.2019 34989003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -12,38
DFI2019/120 07.05.2019 190435 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 276,00
DFI2019/121 07.05.2019 192199 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 22,68
DFI2019/122 11.04.2019 649016533 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -42,84
DFI2019/123 30.04.2019 19040023 REVISE a.s. ČOV materiál 151,80
DFI2019/124 10.05.2019 99207074 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 66,22
DFI2019/125 10.04.2019 649016238 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 168,41
DFI2019/126 10.04.2019 649016237 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -180,80
DFI2019/127 10.05.2019 000031007758 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 163,08
DFI2019/128 10.05.2019 000011021544 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 25,62
DFI2019/129 15.05.2019 649022425 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 221,70
DFI2019/130 16.05.2019 102293987 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,94
DFI2019/131 14.05.2019 99207241 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 81,24
DFI2019/132 01.05.2019 1218249000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1398,52
DFI2019/133 03.05.2019 99206685 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 74,03
DFI2019/134 10.05.2019 649021543 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 109,16
DFI2019/135 14.05.2019 192249 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 19,45
DFI2019/136 19.05.2019 1396799000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 274,44
DFI2019/137 20.05.2019 0102019 Juraj Lomen ČOV materiál 1851,00
DFI2019/138 20.05.2019 190100346 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 347,69
DFI2019/139 21.05.2019 649023803 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 131,14
DFI2019/140 03.05.2019 35289003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,30
DFI2019/141 03.05.2019 61590263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -2,02
DFI2019/142 22.05.2019 1438659000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 73,06
DFI2019/143 22.05.2019 1438649000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 938,21
DFI2019/144 17.05.2019 99207530 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,80
DFI2019/145 22.05.2019 22019 Gabriel Podobek Potraviny obchodné zariadenie 2222,40
DFI2019/146 14.05.2019 8233641236 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/147 23.05.2019 102299086 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 70,63
DFI2019/148 23.05.2019 000031008609 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 129,60
DFI2019/149 24.05.2019 649024602 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 265,61
DFI2019/150 26.05.2019 1472839000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 574,27
DFI2019/151 24.05.2019 99207952 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 129,05
DFI2019/152 30.05.2019 649025992 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 172,51
DFI2019/153 30.05.2019 102304253 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 118,75
DFI2019/154 29.05.2019 1513279000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1649,72
DFI2019/155 30.05.2019 000003015493 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 10,37
DFI2019/156 28.05.2019 99208129 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,80
DFI2019/157 24.05.2019 42099003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -2,26
DFI2019/158 30.05.2019 190100374 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 384,38
DFI2019/159 31.05.2019 6624919 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/160 25.04.2019 190419 EASYCONSTRUCT,  s.r.o. Potraviny materiál 67,56
DFI2019/161 02.06.2019 1546229000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 637,81
DFI2019/162 31.05.2019 99208387 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 81,20
DFI2019/163 30.05.2019 192427 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 64,25
DFI2019/164 05.06.2019 649027260 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 245,16
DFI2019/165 06.06.2019 102309949 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 63,07
DFI2019/166 05.06.2019 1585779000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1688,17
DFI2019/167 01.06.2019 7611173705 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/168 04.06.2019 99208568 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 77,28
DFI2019/169 11.06.2019 649028825 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 227,81
DFI2019/170 10.06.2019 190100404 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 342,98
DFI2019/171 09.06.2019 1620879000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 633,59
DFI2019/172 07.06.2019 99208832 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 86,00
DFI2019/173 06.06.2019 192772 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 25,04
DFI2019/174 11.06.2019 99209001 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,01
DFI2019/175 14.06.2019 99209271 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 156,45
DFI2019/176 12.06.2019 48839003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,58
DFI2019/177 12.06.2019 48629003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -21,00
DFI2019/178 15.05.2019 1364179000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1763,57
DFI2019/179 15.05.2019 1364189000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 30,05
DFI2019/180 12.06.2019 1665169000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1330,10
DFI2019/181 14.06.2019 649029837 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 134,86
DFI2019/182 16.06.2019 1698939000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 645,03
DFI2019/183 18.06.2019 649030784 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 184,91
DFI2019/184 19.06.2019 1742939000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1587,66
DFI2019/185 20.06.2019 102320407 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 56,45
DFI2019/186 21.06.2019 649031991 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 149,24
DFI2019/187 20.06.2019 190100430 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 343,73
DFI2019/188 17.06.2019 190622 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 90,00
DFI2019/189 14.06.2019 8235746363 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/190 23.06.2019 1776089000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 639,45
DFI2019/191 27.05.2019 802902919 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -19,80
DFI2019/192 25.06.2019 649032676 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 210,04
DFI2019/193 24.06.2019 99209722 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 93,93
DFI2019/194 25.06.2019 190674 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 1476,00
DFI2019/195 18.06.2019 192819 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 19,42
DFI2019/196 26.06.2019 1818259000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1537,67
DFI2019/197 27.06.2019 102325046 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 58,32
DFI2019/198 25.06.2019 99209864 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 102,25
DFI2019/199 28.06.2019 99210082 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 77,49
DFI2019/200 30.06.2019 6630019 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/201 01.07.2019 649034125 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 206,35
DFI2019/202 30.06.2019 1850449000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 720,39
DFI2019/203 30.06.2019 190100458 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 351,12
DFI2019/204 04.07.2019 102333182 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 81,55
DFI2019/205 04.07.2019 102330552 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 42,84
DFI2019/206 03.07.2019 1891169000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1425,39
DFI2019/207 04.07.2019 649035382 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 223,22
DFI2019/208 07.07.2019 1919319000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 646,61
DFI2019/209 07.07.2019 1919329000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 120,21
DFI2019/210 01.07.2019 7671262516 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 548,17
DFI2019/211 01.07.2019 7671262517 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/212 09.07.2019 190100487 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 399,55
DFI2019/213 28.06.2019 53079003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -41,86
DFI2019/214 04.07.2019 99210420 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 154,76
DFI2019/215 04.07.2019 193341 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 46,40
DFI2019/216 10.07.2019 1957789000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1754,87
DFI2019/217 11.07.2019 649036850 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 139,66
DFI2019/218 11.07.2019 102334609 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 56,87
DFI2019/219 07.06.2019 82990263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -1,62
DFI2019/220 12.04.2019 29109003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny - dobropis -9,34
DFI2019/221 14.07.2019 1992499000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 773,88
DFI2019/222 12.07.2019 99210880 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,56
DFI2019/223 17.07.2019 649038205 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 159,13
DFI2019/224 17.07.2019 2038079000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1615,55
DFI2019/225 18.07.2019 102339591 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 63,41
DFI2019/226 16.07.2019 99211030 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 110,49
DFI2019/227 13.07.2019 154690143 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -152,13
DFI2019/228 12.07.2019 58139003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny - dobropis -0,83
DFI2019/229 14.07.2019 8237868337 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/230 30.05.2019 0085006952 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. ČOV materiál 1651,41
DFI2019/231 19.07.2019 99211234 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 96,33
DFI2019/232 21.07.2019 207030900 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 788,68
DFI2019/233 21.07.2019 207031900 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 167,12
DFI2019/234 22.07.2019 649039327 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 140,57
DFI2019/235 18.07.2019 193390 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 18,25
DFI2019/236 24.07.2019 649039927 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 215,99
DFI2019/237 20.07.2019 190100518 AGRAX, s.r.o.. Potraviny nákup tovaru 428,38
DFI2019/238 24.07.2019 2111829000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 2025,09
DFI2019/239 24.07.2019 2111839000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,94
DFI2019/240 25.07.2019 102344991 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 126,25
DFI2019/241 23.07.2019 99211380 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,74
DFI2019/242 28.07.2019 2142569000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 258,91
DFI2019/243 28.07.2019 2142559000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 225,39
DFI2019/244 28.07.2019 2142579000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 866,42
DFI2019/245 11.07.2019 201909 Mikroprojekt s.r.o.. ČOV oprava 2161,20
DFI2019/246 29.07.2019 649041063 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 191,98
DFI2019/247 26.07.2019 99211614 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 106,21
DFI2019/248 30.07.2019 20190262 Hudiny, s.r..o. ČOV materiál 42,45
DFI2019/249 30.07.2019 193534 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 40,15
DFI2019/250 31.07.2019 2183179000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1781,13
DFI2019/251 31.07.2019 6635119 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/252 01.08.2019 102349719 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 76,37
DFI2019/253 02.08.2019 1900156432 Stavebniny DEK ČOV materiál 22,64
DFI2019/254 31.07.2019 2019103248 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 626,01
DFI2019/255 01.08.2019 7671289025 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/256 02.08.2019 99211960 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 163,63
DFI2019/257 04.08.2019 2214039000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 933,08
DFI2019/258 05.08.2019 649042495 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 195,31
DFI2019/259 07.08.2019 2253159000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1720,80
DFI2019/260 23.07.2019 649039778 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 89,06
DFI2019/261 08.08.2019 102354513 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 73,76
DFI2019/262 09.08.2019 649043940 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 271,15
DFI2019/263 11.08.2019 2286989000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1076,14
DFI2019/264 08.08.2019 193874 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 43,33
DFI2019/265 14.08.2019 649044795 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 227,88
DFI2019/266 10.08.2019 2019103418 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 618,65
DFI2019/267 15.08.2019 102359617 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 101,08
DFI2019/268 14.08.2019 2328219000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 230,66
DFI2019/269 14.08.2019 2328229000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1344,43
DFI2019/270 09.08.2019 99212336 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 112,24
DFI2019/271 18.08.2019 2363839000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1069,59
DFI2019/272 16.08.2019 99212710 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 134,03
DFI2019/273 21.08.2019 649046456 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 177,77
DFI2019/274 21.08.2019 2406529000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1129,36
DFI2019/275 22.08.2019 102364544 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 70,85
DFI2019/276 14.08.2019 8240008302 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/277 20.08.2019 2019103539 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 507,88
DFI2019/278 23.08.2019 99213117 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 94,55
DFI2019/279 25.08.2019 2439459000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 966,41
DFI2019/280 20.08.2019 194024 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 42,10
DFI2019/281 27.08.2019 649047695 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 61,97
DFI2019/282 28.08.2019 2481379000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1734,17
DFI2019/283 02.09.2019 649048693 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 219,31
DFI2019/284 01.09.2019 2507959000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 804,11
DFI2019/285 31.08.2019 6640619 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/286 02.09.2019 190500 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV oprava 378,00
DFI2019/287 30.08.2019 99213426 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 112,48
DFI2019/288 27.08.2019 194215 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 23,70
DFI2019/289 31.08.2019 2019103738 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 665,42
DFI2019/290 05.09.2019 102373589 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 143,81
DFI2019/291 04.09.2019 2548619000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 986,20
DFI2019/292 02.09.2019 1901623 ELEDO, s.r.o. ČOV materiál 291,50
DFI2019/293 08.09.2019 2583379000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1030,89
DFI2019/294 06.09.2019 99213897 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 96,55
DFI2019/295 01.09.2019 7661391064 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/296 09.09.2019 9263604155 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 218,63
DFI2019/297 12.09.2019 649051195 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 74,90
DFI2019/298 11.09.2019 2623259000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 421,66
DFI2019/299 11.09.2019 2623269000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 730,02
DFI2019/300 12.09.2019 102379122 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 40,96
DFI2019/301 10.09.2019 99214117 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 101,18
DFI2019/302 10.09.2019 2019103871 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 542,71
DFI2019/303 15.09.2019 2656959000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 976,97
DFI2019/304 18.09.2019 649052273 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,36
DFI2019/305 10.09.2019 194256 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 42,83
DFI2019/306 18.09.2019 2699499000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1742,27
DFI2019/307 17.09.2019 99214637 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,72
DFI2019/308 01.09.2019 7171089690 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina vyúčtovanie 181,21
DFI2019/309 18.09.2019 122019 Gabriel Podobek Potraviny obchodné zariadenie 453,60
DFI2019/310 14.09.2019 8242162018 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/311 22.09.2019 2733379000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1147,16
DFI2019/312 23.09.2019 9263804073 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 122,40
DFI2019/313 20.09.2019 2019104051 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 582,76
DFI2019/314 19.09.2019 194330 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 21,26
DFI2019/315 25.09.2019 2019111000667 IN-ECO, s.r.o. ČOV materiál 90,00
DFI2019/316 25.09.2019 2777269000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1178,63
DFI2019/317 20.09.2019 99214892 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 85,92
DFI2019/318 26.09.2019 102389590 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 92,18
DFI2019/319 26.09.2019 649054076 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 141,26
DFI2019/320 19.09.2019 1023896924 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 109,82
DFI2019/321 29.09.2019 2809659000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 365,21
DFI2019/322 29.09.2019 2809669000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1032,65
DFI2019/323 27.09.2019 99215464 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 147,20
DFI2019/324 30.09.2019 6646719 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/325 20.09.2019 309090026 EKOCHLAD, s.r.o. Potraviny materiál 450,00
DFI2019/326 03.10.2019 102394580 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,02
DFI2019/327 27.06.2019 192860 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 24,64
DFI2019/328 02.10.2019 2850379000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1232,63
DFI2019/329 26.09.2019 194375 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,96
DFI2019/330 30.09.2019 2019104233 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 586,66
DFI2019/331 04.10.2019 649055590 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 112,22
DFI2019/332 06.10.2019 2881769000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 450,60
DFI2019/333 06.10.2019 2881549000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 530,17
DFI2019/334 04.10.2019 190170131 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 1142,40
DFI2019/335 01.10.2019 7750563610 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 548,17
DFI2019/336 01.10.2019 7750563611 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/337 04.10.2019 99215926 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 136,63
DFI2019/338 09.10.2019 2920569000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 155,06
DFI2019/339 09.10.2019 2920699000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1149,28
DFI2019/340 10.10.2019 102399713 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 76,22
DFI2019/341 08.10.2019 99216176 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 65,70
DFI2019/342 13.10.2019 2955079000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1275,80
DFI2019/343 14.10.2019 9264303782 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 106,51
DFI2019/345 15.10.2019 649057546 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 140,50
DFI2019/346 08.10.2019 194431 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,33
DFI2019/347 10.10.2019 2019104418 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 621,80
DFI2019/348 11.10.2019 99216466 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 74,95
DFI2019/349 15.10.2019 99216680 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 88,11
DFI2019/350 16.10.2019 2994659000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1677,67
DFI2019/351 17.10.2019 102405040 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 50,47
DFI2019/352 18.10.2019 649058441 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 67,32
DFI2019/353 20.10.2019 3030219000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1148,06
DFI2019/354 18.10.2019 99216927 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 80,25
DFI2019/355 14.10.2019 8244342125 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/356 15.10.2019 276590143 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -119,78
DFI2019/357 23.10.2019 3073819000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 677,83
DFI2019/358 23.10.2019 3073809000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 583,66
DFI2019/359 24.10.2019 102410295 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 92,99
DFI2019/360 24.10.2019 649059463 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 73,67
DFI2019/361 24.10.2019 649059459 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 12,50
DFI2019/362 17.10.2019 194475 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 31,55
DFI2019/363 20.10.2019 2019104538 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 572,92
DFI2019/364 27.10.2019 3106229000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1352,27
DFI2019/365 25.10.2019 99217470 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 147,13
DFI2019/366 30.10.2019 649060593 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 108,10
DFI2019/367 30.10.2019 3147949000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1528,18
DFI2019/368 31.10.2019 102415466 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 92,90
DFI2019/369 31.10.2019 6653419 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/370 31.10.2019 99217826 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 130,85
DFI2019/371 04.11.2019 191241 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 90,00
DFI2019/372 06.11.2019 649061645 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 255,54
DFI2019/373 31.10.2019 2019104718 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 693,16
DFI2019/374 06.11.2019 3209069000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1982,24
DFI2019/375 07.11.2019 102419832 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 78,98
DFI2019/376 07.11.2019 102419831 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 6,12
DFI2019/377 31.10.2019 194530 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,42
DFI2019/378 01.11.2019 7760528094 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 735,50
DFI2019/379 04.11.2019 9263604667 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 136,44
DFI2019/380 03.11.2019 3170589000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 996,27
DFI2019/381 10.11.2019 3242249000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1413,65
DFI2019/382 08.11.2019 99218336 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 79,27
DFI2019/383 13.08.2019 190861 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 276,00
DFI2019/384 13.11.2019 649063033 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 12,50
DFI2019/385 13.11.2019 649063037 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 165,62
DFI2019/386 14.11.2019 3283609000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1364,95
DFI2019/387 14.11.2019 102425170 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 76,10
DFI2019/388 07.11.2019 194564 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 25,78
DFI2019/389 10.11.2019 2019104858 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 502,26
DFI2019/390 15.11.2019 20190752 NORIA SK, s.r.o. ČOV materiál 179,70
DFI2019/391 17.11.2019 3315399000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1329,53
DFI2019/392 15.11.2019 99218859 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,74
DFI2019/393 21.11.2019 102430808 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 105,90
DFI2019/394 14.11.2019 194637 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 22,42
DFI2019/395 14.11.2019 8246580420 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 23,00
DFI2019/396 19.11.2019 99219147 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 91,49
DFI2019/397 20.11.2019 3357529000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 643,41
DFI2019/398 20.11.2019 3357539000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1161,58
DFI2019/399 21.11.2019 649064678 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 102,76
DFI2019/400 20.11.2019 2019104981 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 638,37
DFI2019/401 22.11.2019 99219391 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 76,07
DFI2019/402 25.11.2019 9264304225 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 128,30
DFI2019/403 26.11.2019 649065628 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 102,31
DFI2019/404 24.11.2019 3391129000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1561,14
DFI2019/405 27.11.2019 3432399000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1542,24
DFI2019/406 28.11.2019 102435756 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 155,80
DFI2019/407 30.11.2019 6660019 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/408 01.12.2019 3464249000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1313,72
DFI2019/409 29.11.2019 99219914 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 180,51
DFI2019/410 04.12.2019 649067260 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,46
DFI2019/411 05.12.2019 102441301 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 67,97
DFI2019/412 04.12.2019 3502119000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1194,59
DFI2019/413 26.11.2019 194669 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 39,62
DFI2019/414 06.12.2019 190180229 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 1132,80
DFI2019/415 30.11.2019 2019105198 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 601,63
DFI2019/416 08.12.2019 3535499000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1547,60
DFI2019/417 10.12.2019 649068414 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 118,66
DFI2019/418 11.12.2019 3575549000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1465,26
DFI2019/419 12.12.2019 102446977 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 132,65
DFI2019/420 12.12.2019 190756 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV oprava 514,80
DFI2019/421 10.12.2019 99220664 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 95,74
DFI2019/422 10.12.2019 2019105332 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 507,52
O-2019080201 14.08.2019                         LACI TRADE, s.r.o. Rekonštrukcia spevnenej plochy 18271,51