Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2018

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.


Rok 2018

Interné číslo Dátum Externé číslo Dodávateľ Predmet Suma v €
DF2017/100157 21.12.2017 3106266831 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 46,54
DF2017/100159 27.12.2017 2017048 Karol Jáger OcÚ servisná prehliadka EZS 396,50
DF2017/100160 27.12.2017 2017048 Karol Jáger ČOV servisná prehliadka EZS 336,50
DF2017/100162 27.12.2017 171353 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 366,00
DF2017/100163 31.12.2017 8200123880 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2017/100164 31.12.2017 211712121 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 923,38
DF2017/100165 31.12.2017 7270026703 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 97,15
DF2017/100166 31.12.2017 7102779554 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -316,62
DF2017/100167 31.12.2017 7010665397 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -1141,92
DF2017/100168 31.12.2017 7240662900 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 255,26
DF2017/100169 31.12.2017 7240662807 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 114,53
DF2017/100170 31.12.2017 7452147701 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn obec -236,05
DF2017/100171 31.12.2017 1701168851 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
DF2018/001 02.01.2018 20180577 MADE spol.s r.o. Systémová podpora Urbis 100,00
DF2018/002 05.01.2018 7531797321 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/003 04.01.2018 7449843419 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 509,06
DF2018/004 05.01.2018 7531797322 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1153,72
DF2018/005 06.01.2018 7449843420 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/006 15.01.2018 7313843388 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 673,00
DF2018/007 16.01.2018 18010151 CBS spol. s.r.o. Kniha Pezinsko a Senecko 230,00
DF2018/008 22.01.2018 8201653535 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 52,60
DF2018/009 01.02.2018 7318840878 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 652,00
DF2018/010 30.01.2018 7010669840 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 607,72
DF2018/011 30.01.2018 7010669839 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -235,50
DF2018/012 01.02.2018 7449864399 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/013 01.02.2018 7541303910 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/014 31.01.2018 8202079224 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/015 31.01.2018 211801130 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 823,72
DF2018/016 31.01.2018 7141104207 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 110,64
DF2018/017 07.02.2018 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
DF2018/018 17.02.2018 201808 Divadlo Jaja Kultúrne podujatie 250,00
DF2018/019 19.02.2018 1800021182 Stavebniny DEK OcÚ materiál 7,52
DF2018/020 20.02.2018 10180260 SOVA SK OcÚ materiál 43,20
DF2018/021 21.02.2018 8203617257 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 55,78
DF2018/022 20.02.2018 180145 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 1380,00
DF2018/023 01.03.2018 7318860978 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 615,00
DF2018/024 01.03.2018 03180991 MakroFoto OcÚ materiál 439,32
DF2018/025 13.02.2018 022018042 DOPRAVNÉ ZNAČENIE Dopravné značenie 1496,00
DF2018/026 01.03.2018 7541326336 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/027 01.03.2018 7449948639 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/028 27.02.2018 1020180029 SIVEX Dopravné zrkadlo 234,00
DF2018/029 28.02.2018 8204051468 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/030 07.03.2018 180194 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
DF2018/031 28.02.2018 211802107 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 605,09
DF2018/032 28.02.2018 7160993344 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 108,35
DF2018/033 09.03.2018 119120181 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 217,56
DF2018/034 13.03.2018 201807 Ing. Milan Benda OcÚ služby 411,20
DF2018/035 16.03.2018 111801892 Henrich Sonnenschein - ITSK OcÚ materiál - anténa 18,88
DF2018/036 09.03.2018 18030012 REVISE a.s. ĆOV materiál 410,26
DF2018/037 21.03.2018 1805537 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,50
DF2018/038 21.03.2018 8205598827 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 47,47
DF2018/039 01.04.2018 7323840306 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 341,00
DF2018/040 29.03.2018 180279 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 192,00
DF2018/041 03.04.2018 20181524 MADE spol.s r.o. Systémová podpora Urbis 100,00
DF2018/042 01.04.2018 8206036017 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/043 01.04.2018 7459460428 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/044 01.04.2018 7459460427 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 509,06
DF2018/045 01.04.2018 7459447258 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/046 31.03.2018 7141126857 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 128,51
DF2018/047 31.03.2018 211803147 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 836,07
DF2018/048 21.04.2018 8207593931 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 40,40
DF2018/049 23.04.2018 1800055425 Stavebniny DEK OcÚ materiál 275,74
DF2018/050 24.04.2018 1800056791 Stavebniny DEK OcÚ materiál 9,18
DF2018/051 23.04.2018 180382 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
DF2018/052 20.04.2018 003742018 Jozef Šmrhola - OLYMP OcÚ vyhotovenie erbu 415,78
DF2018/053 01.05.2018 7318900803 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 136,00
DF2018/054 01.05.2018 7551331257 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/055 02.05.2018 201810 Ing. Milan Benda OcÚ služby 616,70
DF2018/056 01.05.2018 7551341520 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/057 30.04.2018 2018042 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/058 30.04.2018 211804140 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1551,55
DF2018/059 30.04.2018 8208035030 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/060 09.05.2018 11803595 BIBUS SK ĆOV materiál 1679,90
DF2018/061 30.04.2018 7121390863 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 96,32
DF2018/062 08.05.2018 004142018 Jozef Šmrhola - OLYMP OcÚ vlajky 131,90
DF2018/063 14.05.2018 1800020 Ján Popluhár - JAPOP Obstaranie DHM - kosačka 4079,00
DF2018/064 30.04.2018 2018005 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 16069,50
DF2018/065 10.05.2018 201824 Juraj Fekete elektroslužba Oprava verejného rozhlasu 49,00
DF2018/066 17.05.2018 1800074805 Stavebniny DEK OcÚ materiál 7,86
DF2018/067 22.05.2018 201865673 White Crystal KFT Materiál - MDD 157,00
DF2018/068 23.05.2018 201806 BLO voda kúrenie, s.r.o. ČOV oprava 640,80
DF2018/069 29.05.2018 2018100056 OAT, s.r.o. OcÚ - oprava a údržba cesty 840,00
DF2018/070 01.06.2018 7318920697 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 62,00
DF2018/071 01.06.2018 18263811 INPROST spol. s r.o. Obecné noviny predplatné 20,80
DF2018/072 01.06.2018 7541402924 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/073 01.06.2018 7459505267 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/074 06.06.2018 201811 Ing. Dagmar Horáková Overenie účtovnej závierky 2017 800,00
DF2018/075 31.05.2018 8210044096 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/076 31.05.2018 2018056 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/077 31.05.2018 7111644176 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 101,71
DF2018/078 31.05.2018 211805112 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1106,17
DF2018/079 15.06.2018 770215280 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 236,21
DF2018/080 05.06.2018 20180205 EKOM PLUS, s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 94331,87
DF2018/081 31.05.2018 2018010 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 11430,35
DF2018/082 18.06.2018 180618 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 276,00
DF2018/083 25.06.2018 1800044 Ján Popluhár - JAPOP OcÚ materiál 191,99
DF2018/084 22.06.2018 201813 INPRON s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií stavebný dozor 480,00
DF2018/085 21.05.2018 8209600177 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 50,59
DF2018/086 22.06.2018 8211620413 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 45,50
DF2018/087 02.07.2018 20182627 MADE spol.s r.o. Systémová podpora Urbis 100,00
DF2018/088 01.07.2018 7318940162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 58,00
DF2018/089 29.06.2018 2018068 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/090 30.06.2018 8212165238 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/091 30.06.2018 7170998606 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 94,16
DF2018/092 01.07.2018 7489654657 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1153,72
DF2018/093 01.07.2018 7489654656 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/094 30.06.2018 211806122 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1039,19
DF2018/095 01.07.2018 7489671566 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 509,06
DF2018/096 01.07.2018 7489671567 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/097 06.07.2018 2018149 Kubovics TRANS, s.r.o. Služby - doprava VODA 184,80
DF2018/098 06.07.2018 18102 OQEMA, s.r.o. ĆOV materiál 59,76
DF2018/099 12.07.2018 2018154 Kubovics TRANS, s.r.o. Služby - doprava VODA 192,00
DF2018/100 17.07.2018 20180136 PROUNION, a.s. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 4200,00
DF2018/101 18.07.2018 2018165 Kubovics TRANS, s.r.o. Služby - doprava ČOV 144,00
DF2018/102 25.10.2017 2017068 Milan Zuberec Revízia plynových zariadení 150,00
DF2018/103 21.07.2018 8213674235 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 47,10
DF2018/104 24.07.2018 201844 Juraj Fekete elektroslužba Montáž vedenia verejného osvetlenia 813,68
DF2018/105 16.07.2018 9000297138 SPP - distribúcia, a.s. Potraviny - výmena regulátorov PO 56,16
DF2018/106 26.07.2018 2832018 Elektročas spol.s.r.o. Obstaranie DHM - Hodiny S.90 2728,80
DF2018/107 27.07.2018 3807491 Západoslovenská distribučná, a.s. Potraviny - obnova prev. plomby 18,84
DF2018/108 01.08.2018 7318958995 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 58,00
DF2018/109 31.07.2018 2018082 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/110 01.08.2018 7489713394 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/111 01.08.2018 7489703324 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/112 31.07.2018 8214106461 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,96
DF2018/113 04.08.2018 180170103 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 216,00
DF2018/114 31.07.2018 7190907239 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 93,71
DF2018/115 31.07.2018 211807154 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1461,39
DF2018/116 31.07.2018 009362018 Jozef Šmrhola - OLYMP OcÚ vyhotovenie erbu 330,00
DF2018/117 15.08.2018 2018016 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 16658,26
DF2018/118 15.08.2018 18013006 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. ČOV oprava 148,25
DF2018/119 16.08.2018 1181871 František Praženec OcÚ materiál 5,80
DF2018/120 14.08.2018 10181212 SOVA SK OcÚ materiál 43,20
DF2018/121 21.08.2018 8215636998 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 48,55
DF2018/122 30.08.2018 180913 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
DF2018/123 01.09.2018 7323942432 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 111,00
DF2018/124 31.08.2018 2018093 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/125 31.08.2018 8216071894 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 42,95
DF2018/126 01.09.2018 7459585514 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/127 07.09.2018 1800171274 Stavebniny DEK Materiál - MŠ 126,86
DF2018/128 31.08.2018 7141178559 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 100,51
DF2018/129 01.09.2018 7459595533 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/130 11.09.2018 20180543 NORIA SK, s.r.o. ČOV oprava 172,80
DF2018/131 31.08.2018 211808143 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1279,24
DF2018/132 11.09.2018 180170117 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 752,04
DF2018/133 12.09.2018 1800175501 Stavebniny DEK Oprava, údržba - Potraviny 1,79
DF2018/134 13.09.2018 2018028 Karol Jáger MŠ - oprava zabezpečovacej signalizácie 448,00
DF2018/135 18.09.2018 211809013 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí - čierna skládka 306,09
DF2018/136 21.09.2018 8217613491 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 54,28
DF2018/137 26.09.2018 2018018 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 15819,33
DF2018/138 27.09.2018 308090057 EKOCHLAD, s.r.o. Potraviny - nákup vitrín a mrazničiek 2376,00
DF2018/139 20.09.2018 201808 Karol Kovarik VODA - zemné práce 504,00
DF2018/140 28.09.2018 770232906 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 125,98
DF2018/141 01.10.2018 20183496 MADE spol.s r.o. Systémová podpora Urbis 100,00
DF2018/142 01.10.2018 7318998967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 328,00
DF2018/143 01.10.2018 10180369 ELA, s.r.o. ČOV oprava 283,72
DF2018/144 02.10.2018 0142018 Ing. Jozef Szegfü - AXISGEO OcÚ služby - adresné body budov 560,00
DF2018/145 02.10.2018 0132018 Ing. Jozef Szegfü - AXISGEO OcÚ služby - adresné body cestnej siete 1040,00
DF2018/146 02.10.2018 180106134 ARTECH Slovakia, s.r.o. Potraviny - nákup výpočtovej techn. 489,34
DF2018/147 01.10.2018 7489776392 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/148 28.09.2018 2018104 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/149 03.10.2018 201810400039 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby - GDPR 180,00
DF2018/150 30.09.2018 8218054973 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 43,75
DF2018/151 02.10.2018 5181108306 ALZA.cz, a.s. Potraviny - materiál 177,50
DF2018/152 01.10.2018 7489789188 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 509,06
DF2018/153 01.10.2018 7489789189 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/154 03.10.2018 1801644 ELEDO, s.r.o. ČOV materiál 120,52
DF2018/155 30.09.2018 211809142 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1123,75
DF2018/156 30.09.2018 7190915693 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 95,20
DF2018/157 09.10.2018 100318 K&M, s.r.o. Potraviny - nákup el. rúry 237,00
DF2018/158 09.10.2018 180170139 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 672,00
DF2018/159 15.10.2018 0038008396 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. VODA materiál 18,72
DF2018/160 11.10.2018 201872 Juraj Fekete elektroslužba OcÚ služby - montáž elektronických hodín 196,00
DF2018/161 19.10.2018 5181181930 ALZA.cz, a.s. Potraviny - materiál 43,70
DF2018/162 11.10.2018 180100445 BTK- bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o. Potraviny - klimatizačná jednotka 1067,00
DF2018/163 18.10.2018 20180692 FORPLAST SYSTEMS, s.r.o. OcÚ materiál - stojan na bicykle 389,84
DF2018/164 21.10.2018 8219605228 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 42,37
DF2018/165 29.10.2018 180536 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV oprava 408,48
DF2018/166 27.10.2018 180170152 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava 788,40
DF2018/167 29.10.2018 8081011311 TOPTRANS EU, a.s. OcÚ služby - prepravné 37,66
DF2018/168 01.11.2018 1018111837 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby - GDPR 30,00
DF2018/169 29.10.2018 181185 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 366,00
DF2018/170 01.11.2018 7459652198 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/171 31.10.2018 2018114 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/172 01.11.2018 7264217695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 537,00
DF2018/173 01.11.2018 7459662131 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/174 05.11.2018 2018461 Samuel Polerecký - OMAS Potraviny - materiál 115,50
DF2018/175 31.10.2018 8220049365 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 49,50
DF2018/176 05.11.2018 20180005 ARGENIO, s.r.o. OcÚ služby - prevádzka webovej stránky 278,83
DF2018/177 31.10.2018 7180983285 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 113,20
DF2018/178 29.10.2018 182074 ALARMY, s.r.o. Potraviny - dodávka a montáž kamerového systému 2944,60
O-2018110701 07.11.2018 LACI TRADE, s.r.o. Stavebné práce 17074,80
DF2018/179 09.11.2018 20180067 UNIMAC PRO, s.r.o. Potraviny - materiál 783,60
DF2018/180 01.11.2018 18010005 FORPLAST SYSTEMS, s.r.o. OcÚ materiál - stojan na bicykle -389,84
DF2018/181 31.10.2018 211810125 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1317,32
DF2018/182 19.11.2018 5038368796 Internet Mall Slovakia Potraviny - materiál 26,50
DF2018/183 19.11.2018 201860310 ESET,spol.s.r.o. OcÚ služby - licencie 304,32
DF2018/184 21.11.2018 8221612521 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 41,89
DF2018/185 26.11.2018 2018123 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. Potraviny - projekt stavby 1440,00
DF2018/186 26.11.2018 770242752 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky + vianočné lístky dôchodcovia 1437,97
DF2018/189 26.11.2018 5918035060 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. OcÚ služby - predplatné EPI 437,76
DF2018/190 30.11.2018 2018026 Laci Trade, s.r.o. Stavebné úpravy budovy Potravín 14229,00
DF2018/191 27.11.2018 9000307533 SPP - distribúcia, a.s. Kanalizácia - poplatok za vyjadrenie k rozšíreniu 120,00
DF2018/192 01.12.2018 18263911 INPROST spol. s r.o. OcÚ služby - predplatné Obecné noviny 88,40
DF2018/193 01.12.2018 1018121836 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby - GDPR 30,00
DF2018/194 29.11.2018 2018108 Juraj Fekete elektroslužba OcÚ služby - oprava verejného osvetlenia 554,74
DF2018/195 27.11.2018 8494934042 Wolters Kluwer OcÚ služby - predplatné 121,00
DF2018/196 01.12.2018 8600024958 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 632,00
DF2018/197 30.11.2018 8222060921 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,77
DF2018/198 30.11.2018 2018125 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/199 08.12.2018 1012106 Eliška Gregoričková - ELMA OcÚ služby - kultúrne podujatie 350,00
DF2018/200 30.11.2018 7161068054 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 112,80
DF2018/201 30.11.2018 211811120 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1037,88
DF2018/202 10.12.2018 2018041 Karol Jáger OcÚ služby - oprava EZS 224,00
DF2018/203 31.10.2018 35151086 Avantgate BV dba 2Checkout Potraviny služby - licencie 17,27
DF2018/204 03.12.2018 2018115 Milan Zuberec Revízia plynových zariadení 180,00
DF2018/205 21.12.2018 8223639821 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 49,52
DF2018/206 17.12.2018 2018150 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA, spol. s r.o. OcÚ služby - stavebný dozor 120,00
DF2018/207 21.12.2018 2180600379 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. OcÚ - kancelárske potreby 53,76
DF2018/208 27.12.2018 181484 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
DF2018/209 31.12.2018 7350019737 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -312,31
DF2018/210 31.12.2018 7290029142 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina Vodný zdroj -95,66
DF2018/211 31.12.2018 8224108421 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 47,51
DF2018/212 31.12.2018 7290029143 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -318,91
DF2018/213 31.12.2018 7171037979 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 120,50
DF2018/214 31.12.2018 211812118 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1170,77
DF2018/215 31.12.2018 8443908532 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn obec -1351,28
DF2018/216 31.12.2018 1297411186 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
DF2018/217 13.12.2018 915180096 regionPRESS, s.r.o. OcÚ služby - Inzerát Senecko 48,00
DF2018/218 02.12.2018 0220180284 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. OcÚ služby - predplatné 169,00
 verzia pre tlač