Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2016

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.

Dátum 
vystavenia
Druh Číslo Dodávateľ Predmet Hodnota v  €

Rok 2016

04.01.2016 F 7511213717 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 28,65
11.01.2016 F 7140902187 ZSE Energia, a.s. Elektrina 432,52
11.01.2016 F 7140906347 ZSE Energia, a.s. Elektrina 58,62
14.01.2016 F 7273468919 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 406,00
18.01.2016 F 7449212537 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn -950,64
18.01.2016 F 7429003177 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
20.01.2016 F 201529 Mikroprojekt s.r.o.. COV material 583,20
20.01.2016 F 211512075 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 709,23
21.01.2016 F 1500172658 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu 238,96
11.01.2016 F 7401225274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Preplatok plyn -9,56
07.01.2016 F 1781014091 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
26.01.2016 F 7600607820 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 41,36
18.01.2016 F 7468433684 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 74,89
18.01.2016 F 7429003176 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 449,22
19.01.2016 F 7468433685 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 940,34
19.01.2016 F 7468433685 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 1759,27
28.01.2016 F 913950122 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 295,12
02.02.2016 F 20160568 MADE spol.s r.o. Urbis systémova podpora 100,00
02.02.2016 F 7223572328 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 394,00
03.02.2016 F 7468473527 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
04.02.2016 F 7468460079 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
08.02.2016 F 9781929504 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
05.02.2016 F 072016 Juraj Lomen Oprava ČOV 96,00
15.02.2016 F 211601057 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 794,70
18.02.2016 F 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,83
17.02.2016 F 1416600019 Obec Zlaté Klasy Oprava verejného osvetlenia 167,42
22.02.2016 F 160099 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
22.02.2016 F 201602 Mikroprojekt s.r.o.. Tlakova sonda ČOV 481,20
19.02.2016 F 1600002 Adrija s.r.o. Catering - porada starostov 333,55
12.02.2016 F 2016020006 VIJA PLUS, s.r.o. Odpieskovanie studne ČOV 150,00
26.02.2016 F 7601574138 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 43,78
02.03.2016 F 7278505248 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 372,00
02.03.2016 F 2016006 Karol Jáger Servis alarmu 84,00
02.03.2016 F 2016006 Karol Jáger Servis alarmu 84,00
02.03.2016 F 2016005 Karol Jáger Oprava alarmu 265,00
03.03.2016 F 7429057199 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
04.03.2016 F 746807728 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
07.03.2016 F 8782852372 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
07.03.2016 F 20160054 PROUNION, a.s. Žiadosť o NFP 600,00
14.03.2016 F 211602059 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 786,23
18.03.2016 F 160454 CBS spol. s.r.o. Fotografie obce 96,00
19.02.2016 F 272016 SVATS s.r.o. Materiál ČOV 147,48
21.03.2016 F 7602519003 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,46
29.03.2016 F 1604869 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,50
04.04.2016 F 20161548 MADE spol.s r.o. Licencie Urbis 100,00
01.04.2016 F 7308416911 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúctovanie plyn 207,00
31.03.2016 F 3783775934 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
06.04.2016 F 2016004 Arnold Nyársik - Nákladná doprava Doprava štrk - detské ihrisko 90,28
06.04.2016 F 2016005 Arnold Nyársik - Nákladná doprava Príprava plochy - detské ihrisko 248,28
01.04.2016 F 7458675973 ZSE Energia, a.s. Elektrina - cintorín 74,89
01.04.2016 F 7429099160 ZSE Energia, a.s. Elektrina 449,22
01.04.2016 F 7429099161 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
05.04.2016 F 20160102 Fridrich Paľko, s. r. o. Právne služby 252,00
08.04.2016 F 12016 Štefan Kevedža Príprava plochy - detské ihrisko 150,00
08.04.2016 F 770118091 Edenred Slovakia, s.r.o. Vrátené poukážky -68,00
12.04.2016 F 420160411 REACHEM, s.r.o. Materiál - vodny zdroj 33,28
14.04.2016 F 211603086 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1155,29
19.04.2016 F 160305 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
22.04.2016 F 7603496041 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,44
27.04.2016 F 940470122 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 222,60
01.05.2016 F 7298470737 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 84,00
01.05.2016 F 7468590581 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
01.05.2016 F 7468577724 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
30.04.2016 F 5784704892 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
30.04.2016 F 20160127 Fridrich Paľko, s. r. o. Právne služby 352,80
30.04.2016 F 211604059 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 951,66
10.05.2016 F 2016001748 BPP, s.r.o. Podložky - detské ihrisko 129,00
18.05.2016 F   HKH, spol. s r.o. Materiál - detské ihrisko 392,88
20.05.2016 F 2016010 Arnold Nyársik - Nákladná doprava Doprava štrk - detské ihrisko 109,01
22.04.2016 F 7604460068 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 22,28
01.06.2016 F 7273553751 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 39,00
09.06.2016 F 112160127 Kv. Rezáč Floorbalová sieť 62,44
27.05.2016 F 160042 Július Ravasz TRANSBETON Betónová zmes ihrisko 676,80
01.06.2016 F 7458741277 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
01.06.2016 F 7429162720 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
31.05.2016 F 4785632737 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
16.06.2016 F 0122016 Ing. Jozef Szegfü - AXISGEO Geometrický plán 320,00
31.05.2016 F 211605088 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 854,95
17.06.2016 F 16060062 REVISE a.s. Materiál ČOV 126,18
31.05.2016 F 160290 CBS spol. s.r.o. Fotografovanie obce 82,80
20.06.2016 F 201605 Karol Kovarik Zemné práce - ihrisko 288,00
22.06.2016 F 7605428747 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 22,88
27.06.2016 F 160513 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 294,00
01.07.2016 F 7458813311 ZSE Energia, a.s. Elektrina 940,34
01.07.2016 F 7458813311 ZSE Energia, a.s. Elektrina - Vodný zdroj 1759,27
01.07.2016 F 7318445075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 37,00
01.07.2016 F 7458813310 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
01.07.2016 F 20162838 MADE spol.s r.o. Urbis systemova podpora 100,00
02.07.2016 F 4786566345 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 34,64
06.07.2016 F 6111000325 IN-ECO, s.r.o. Materiál ČOV 267,50
01.07.2016 F 7429264634 ZSE Energia, a.s. Elektrina 449,22
01.07.2016 F 7429264635 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
30.06.2016 F 211606084 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1008,00
08.07.2016 F 216087 MIKROVRT, spol.s r.o. Dodanie vodomernej šachty MŠ 1310,40
18.07.2016 F 2201602506 PILECKÝ SLOVENSKO Materiál ihrisko 10,24
18.07.2016 F 1610807978 InterStore Group Spotrebný materiál - toner 31,50
25.07.2016 F 2201602595 PILECKÝ SLOVENSKO Materiál ihrisko 79,18
25.07.2016 F 1161005975 Den Braven SK Materiál KD 51,61
18.07.2016 F 7121175034 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny -952,37
20.07.2016 F 1600081 ENERCOM Ihrisko - obstaranie majetku 2550,66
22.07.2016 F 7606391421 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 27,11
27.07.2016 F 329800121 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 222,60
27.07.2016 F 6111000366 IN-ECO, s.r.o. Materiál ČOV 787,08
26.07.2016 F 2016299 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 1134,00
01.08.2016 F 7313484202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 37,00
01.08.2016 F 7449309434 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
01.08.2016 F 7449321906 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
03.08.2016 F 6111000377 IN-ECO, s.r.o. ČOV dúchadlo výmena 2053,33
02.08.2016 F 1787493111 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 37,64
31.07.2016 F 211607065 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1010,38
10.08.2016 F 61000685 LEDart LED pouličné svietidlo 743,66
11.08.2016 F 16100371 SEWECOM ONLINE s.r.o. Oprava kamery 196,12
16.08.2016 F 1161006693 Den Braven SK Materiál KD 126,96
16.08.2016 F 201600609 Intermaster Materiál ihrisko 180,00
22.08.2016 F 022016 J.M. Procurement Poradenstvo - verejné obstarávanie 900,00
24.08.2016 F 160672 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
02.09.2016 F 032016 J.M. Procurement Poradenstvo - verejné obstarávanie 300,00
02.09.2016 F 7228723994 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 69,00
02.09.2016 F 7449350492 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
02.09.2016 F 7449338272 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
02.09.2016 F 2788424353 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 40,25
12.09.2016 F 160432 GM ELEKTRO, s.r.o. Materiál - verejné osvetlenie 449,32
07.09.2016 F 2216018902 IKAR Knihy 64,00
31.08.2016 F 211608122 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1264,50
12.09.2016 F 192016 Gabriel Podobek Oprava lavičiek 776,16
20.09.2016 F 2016124 Miloš Kovačovic ELMIKO Materiál - reproduktory 842,40
22.09.2016 F 7608317754 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 26,91
03.10.2016 F   MADE spol.s r.o. Urbis systemova podpora 100,00
30.09.2016 F 212016 Gabriel Podobek Oprava lavičiek 470,40
01.10.2016 F 7313525521 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 200,00
03.10.2016 F 7449365880 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
05.10.2016 F 201609 Karol Kovarik Zemné práce - ihrisko 180,00
30.09.2016 F 2016131 Miloš Kovačovic ELMIKO Materiál - reproduktory 234,00
22.08.2016 F 7607345734 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 22,34
02.10.2016 F 5789354436 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 37,64
03.10.2016 F 7449381078 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
03.10.2016 F 7449381077 ZSE Energia, a.s. Elektrina 449,22
30.09.2016 F 211609119 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 806,75
11.10.2016 F 1417600092 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 192,80
15.10.2016 F 61000812 LEDart Materiál - verejné osvetlenie 2624,57
27.10.2016 F 16013 HKH, spol. s r.o. Oplotenie 3952,80
22.10.2016 F 7609291251 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 42,34
18.10.2016 F 16159 Transportexpert Revízia ihriska 130,00
26.10.2016 F 160874 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
01.11.2016 F 7323480916 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 325,00
02.11.2016 F 7449397440 ZSE Energia, a.s. Elektrina 74,89
02.11.2016 F 7449409365 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 673,41
02.11.2016 F 20160027 ARGENIO, s.r.o. Prevádzka webu 198,83
02.11.2016 F 7790288984 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 37,64
25.10.2016 F 201629 Ladislav Bors Inštalatérske práce 552,24
04.11.2016 F 16110099 REVISE a.s. Materiál ČOV 140,20
31.10.2016 F 211610110 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 871,59
07.11.2016 F 20160325 Fridrich Paľko, s. r. o. Právne služby 100,80
09.11.2016 F 1413600106 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 341,12
15.11.2016 F 616 Tomáš Skalský Materiál - závlahy 781,82
26.10.2016 F 5916040826 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Predplatné EPI 437,76
15.11.2016 F 770138570 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky + vianočné poukážky 1433,05
22.11.2016 F 7610245075 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 22,21
01.12.2016 F 7313561800 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 382,00
05.12.2016 F 161204 Ing. Dagmar Horáková Overenie účt. závierky 800,00
02.12.2016 F 2791223125 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 37,64
01.12.2016 F 18263711 INPROST spol. s r.o. Predplatné Obecné noviny 67,60
06.12.2016 F 2160600417 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Vianočné pozdravy, obálky 38,28
07.12.2016 F 2016105 Milan Zuberec Revízia plynového zariadenia 150,00
30.11.2016 F 211611133 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 597,20
18.12.2016 F 1600016 Adrija s.r.o. Catering 131,00
13.12.2016 F 1415600133 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 299,66
            verzia pre tlač