Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2015

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty. 

Dátum 
vystavenia

Druh

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Hodnota v €


Rok 2015

           
11.09.2015 F 2015100099 AVE SK, a.s. Komunálny odpad 1222,83
12.08.2015 F 2015100090 AVE SK, a.s. Komunálny odpad 1042,03
13.07.2015 F 2015100083 AVE SK, a.s. Komunálny odpad 1053,75
06.07.2015 F 2015100081 Západoslovenská distribučná, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 2387,16
14.05.2015 F 2015100062 AVE SK, a.s. Komunálny odpad 1207,05
07.05.2015 F 022015 A-design, s.r.o. Spracovanie územného plánu 2160,00
14.04.2015

F

20150025 Meixner-Kalina, s.r.o. Zateplenie MŠ

15639,82

13.04.2015 F 211503069 AVE SK, a.s. Komunálny odpad 1477,71
02.02.2015

F

7438312363 Západoslovenská distribučná, a.s. Vyúčtovanie elektriny

2387,16 verzia pre tlač