Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2011

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.

Dátum vystavenia

Druh

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Hodnota v €


Rok 2011
 

23.12.2011 F 44/2011 Ladislav Bors Úprava ČOV

2448,00

18.12.2011 F 42/2011 Ladislav Bors Oprava vodovodu

1179,36

16.12.2011 F 41/2011 Ladislav Bors Inštalatérske práce MŠ

4394,35

28.11.2011 F 20110173 Meixner-Kalina, s.r.o. Dostavba ČOV

34633,99

21.11.2011 F 2011/034 Karol Jáger-Elektro Alarm ČOV

1866,00

21.11.2011 F 45402 Endered Slovakia, s.r.o. Poukážky pre dôchodcov

1054,00

25.10.2011 F 20110152 Meixner-Kalina, s.r.o. Dostavba ČOV

37978,56

24.10.2011 F 6808842240 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistka kanalizácia

1200,34

06.10.2011 F 11012 HKH, s.r.o. Zateplenie ČOV

4800,00

31.08.2011 F 2701108267 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

1069,27

31.08.2011 F 20110150 FUN TIME, s.r.o. Hojdačky MŠ

1050,00

08.08.2011 F 7450021667 ZSE Energia, a.s. Elektrina

2785,46

21.07.2011 F 2011063 PR-Sysrem, s.r.o. Klimatizácia MŠ

1128,00

17.06.2011 F 201150342 Mettler-Toledo, s.r.o. Kyslíková sonda ČOV

1081,38

09.06.2011 F 7010356276 ZSE Energia, a.s. Elektrina

3470,39

31.05.2011 F 2701005130 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

281,08

27.04.2011 F 914110023 regionPRESS, s.r.o. Inzerát

66,96

22.04.2011 F 7104106812 Slovak Telekom, a.s. Telefón

39,74

12.04.2011 F 2011038 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Kanalizácia

3600,00

08.04.2011 F 7130609370 ZSE Energia, a.s. Elektrina

687,05

06.04.2011 F 0007/11 SCARABEO-SK, s.r.o. Spracovanie rozpočtu

500,00

06.04.2011 F 4200406 REACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Chlór

32,51

04.04.2011 F 0052011 Ing. Jozef Szegfu - GEOPLAN Geometrický plán

291,00

03.04.2011 F 4725027632 Slovak Telekom, a.s. Telefón

47,56

31.03.2011 F 2701103256 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

352,96

31.03.2011 F 2701103255 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

363,42

31.03.2011 F 11960105 VPP, a.s. Vývoz kontajnerov

83,96

28.03.2011 F 11207 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody

102,00

01.04.2011 F 7282016259 SPP, a.s. Plyn

395,00

22.03.2011 F 7103015971 Slovak Telekom, a.s. Telefón

32,92

24.03.2011 F 11960091 VPP, a.s. Vývoz kontajnerov

288,62

24.03.2011 F 012011 Tibor Kišš Údržba zelene

88,50

25.03.2011 F 111 Tomáš Skalský Údržba zelene

91,50

10.03.2011 F 3110019670 SPP, a.s. Plyn

2064,35

07.02.2011 F 7450049678 SPP, a.s. Plyn-dobropis

-403,76

01.03.2011 F 71 Katastrálny úrad v Bratislave ROEP

287,10

10.03.2011 F 11302042 ADICHEM Slovakia, s.r.o. Odpeňovač

30,00

16.03.2011 F 110305 EASYCONSTRUCT, s.r.o. Plastové okno

141,48

08.03.2011 F 7200387471 ZSE Energia, a.s. Elektrina

704,70

01.03.2011 F 20298463 OTTO Office, s.r.o. Kancelársky materiál

67,06

28.02.2011 F 2701102222 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

173,69

17.03.2011 F 9724013082 Slovak Telekom, a.s. Telefón

46,73

28.02.2011 F 100023 Proeco, s.r.o. Baktérie

442,20

24.02.2011 F 110100012 ENVISTORE group, s.r.o. Baktérie

182,55

09.03.2011 F 7101947368 Slovak Telekom, a.s. Telefón

40,51

01.03.2011 F 7266990693 SPP, a.s. Plyn

637,00

28.02.2011 F 11117 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody

174,00

28.02.2011 F 11102 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody

90,00

25.02.2011 F 11960052 VPP, a.s. Vývoz kontajnerov

229,64

25.02.2011 O 2011001001 OneToo, s.r.o. Tonery

125,00

24.02.2011 O 2011506003 Proeco, s.r.o. Baktérie

402,00

24.02.2011 O 2011506002 ADICHEM Slovakia, s.r.o. Odpeňovač

42,00

24.02.2011 O 2011506001 ENVISTORE group, s.r.o. Baktérie

182,55

21.12.2010 F 1000008659 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu

46,80

22.01.2011 F 7100874861 Slovak Telekom, a.s. Telefón

56,14

31.01.2011 F 2701101174 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

361,52

31.01.2011 F 2701101173 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

75,69

08.02.2011 F 8800305995 RTVS, s.r.o. Rozhlasové poplatky

56,68

08.02.2011 F 7240278385 ZSE Energia, a.s. Elektrina

650,82

07.02.2011 F 12011 Ladislav Nagy Murárske práce

220,00

04.02.2011 F 2722995886 Slovak Telekom, a.s. Telefón

20,44

01.02.2011 F 6300141295 SPP, a.s. Plyn

670,00

26.01.2011 F 11035 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody

90,00

24.01.2011 F 00382011 BINS, s.r.o. Odpadové nádoby

106,61

14.01.2011 F 7140489499 ZSE Energia, a.s. Elektrina

703,91

01.01.2011 F 6300141295 SPP, a.s. Plyn

415,00

31.12.2010 F 2701012206 AVE Bratislava, s.r.o. Vývoz odpadu

320,96

 verzia pre tlač