Elektronické služby
vmenu
sidenews

Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2017

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.Rok 2017

Dátum vystavenia Druh Číslo Dodávateľ Predmet Hodnota v €
21.12.2016 F 7611210166 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 20,98
23.12.2016 F 2016579 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 1134,00
27.12.2016 F 161123 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 180,00
31.12.2016 F 2792170693 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 38,18
31.12.2016 F 7220744695 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 604,53
31.12.2016 F 211612134 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 562,34
31.12.2016 F 7401241411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn -6,17
31.12.2016 F 7220744696 ZSE Energia, a.s. Vyuctovanie elektriny obec -517,91
31.12.2016 F 7010629632 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -1025,48
31.12.2016 F 7200800818 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina VODA -54,17
31.12.2016 F 7452119382 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 357,57
22.11.2016 F 20161329 Disig Vydanie kvalifikovaného certifikátu 103,20
02.01.2017 F 20170593 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
05.01.2017 F 7429488740 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 454,22
05.01.2017 F 7429469656 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 2556,48
05.01.2017 F 7429469655 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
06.01.2017 F 7429488741 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.01.2017 F 7318580843 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 461,00
31.12.2016 F 1297411186 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
24.01.2017 F 17010005 REVISE a.s. Materiál ČOV 140,20
21.01.2017 F 3412173630 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 75,30
01.02.2017 F 7429517974 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.02.2017 F 7459017090 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
25.01.2017 F 8370101218 Wolters Kluwer Predplatné 79,80
31.01.2017 F 5793124511 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 38,15
13.01.2017 F 00417 LUKOVAK Oprava vodovodu 772,87
01.02.2017 F 7273724996 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 446,00
27.01.2017 F 270117020 MIROSLAV MAREK Výmena čerpadla 275,00
07.02.2017 F 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
13.02.2017 F 201708377 ESET,spol.s.r.o. Licencia 50,33
14.02.2017 F 1170569 ECO PRODUKT Obec materiál 53,40
31.01.2017 F 211701129 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 772,45
15.02.2017 F 2017059 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 756,00
22.02.2017 F 3413119741 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 39,50
27.02.2017 F 170155 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
01.03.2017 F 7273765482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 421,00
01.03.2017 F 7489133778 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
28.02.2017 F 7794088764 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 39,02
01.03.2017 F 7429566973 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
28.02.2017 F 211702096 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 546,66
15.03.2017 F 1704585 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,50
16.03.2017 F 2520141024 SIKO KÚPEĽNE OcÚ materiál 146,99
16.03.2017 F 7401245793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 11,84
15.03.2017 F 71000057 LEDart Materiál - verejné osvetlenie 1889,66
21.03.2017 F 3414094882 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 25,46
29.03.2017 F 117 Tomáš Skalský Výsadba drevín 803,74
01.04.2017 F 7303674863 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 234,00
03.04.2017 F 20171701 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
03.04.2017 F 2017015 Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov OcÚ materiál 104,50
31.03.2017 F 6795059432 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,26
01.04.2017 F 7459067929 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.04.2017 F 7459067928 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 435,96
01.04.2017 F 7459053494 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
09.04.2017 F 201700158 BAKTOMA SLOVAKIA Materiál ČOV 285,00
31.03.2017 F 211703137 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 946,98
12.04.2017 F 17040028 REVISE a.s. Materiál ČOV 142,30
09.04.2017 F 2017028 ATYPKOV Materiál - verejné osvetlenie 549,60
22.04.2017 F 3415071948 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 33,64
02.05.2017 F 770157320 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 222,60
01.05.2017 F 7288772618 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 94,00
02.05.2017 F 7459080931 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.05.2017 F 0796035066 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,06
01.05.2017 F 7459092302 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
04.05.2017 F 170410 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
04.05.2017 F 1414700050 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 243,63
30.04.2017 F 211704148 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 859,85
10.05.2017 F 7383048453 GRUNDFOS s.r.o., organizačná zložka Oprava riadiacej jednotky ČOV 1468,66
15.05.2017 F 042017 Július Botló Elektroinštalačné práce ČOV 1132,31
18.05.2017 F 201701 Ing. Dagmar Horáková Overenie účtovnej závierky 800,00
30.05.2017 F 201766778 White Crystal KFT Materiál - kultúrne podujatia 135,19
02.06.2017 F 7318679631 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 44,00
05.06.2017 F 170249 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Oprava ČOV 570,00
21.05.2017 F 3416036217 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,77
01.06.2017 F 7459125492 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.06.2017 F 7459114320 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
31.05.2017 F 8797012482 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
01.06.2017 F 7121264642 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -364,74
06.06.2017 F 1410700054 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 609,30
31.05.2017 F 211705123 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 974,34
05.06.2017 F 11001417 AK SPORT Materiál ihrisko 98,43
12.06.2017 F 172017 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ oprava kotla 50,60
13.06.2017 F 3067126909 ELEKTROSPED, a. s. Materiál ČOV 451,20
19.06.2017 F 201605 Karol Kovarik Zemné práce ČOV 144,00
21.06.2017 F 3417024361 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,18
27.06.2017 F 3305764987 Slovak Telekom, a.s. Materiál OcÚ - NTB 118,99
26.06.2017 F 170592 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
03.07.2017 F 20172678 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
30.06.2017 F 032017 Kovács Ladislav OcÚ oprava schodiska 530,00
30.06.2017 F 0797993781 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,78
01.07.2017 F 7218978378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 41,00
01.07.2017 F 7459164224 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.07.2017 F 7429746681 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.07.2017 F 7429746682 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 1583,04
01.07.2017 F 7429753773 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 437,15
29.06.2017 F 20170092 Alžbeta Kovácsová Elektroinštalačné práce ČOV 483,48
07.07.2017 F 202017 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ oprava kotla 320,00
30.06.2017 F 7250046485 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 110,50
30.06.2017 F 211706143 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 682,05
06.07.2017 F 1412700065 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejný rozhlas 239,17
19.07.2017 F 2520148983 SIKO KÚPEĽNE OcÚ materiál 6,98
21.07.2017 F 1700172 ENERCOM MŠ materiál - hojdačka 592,92
21.07.2017 F 3417982089 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 40,20
27.07.2017 F 710600124 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 222,60
01.08.2017 F 7318719844 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 41,00
02.08.2017 F 1701238 ELEDO, s.r.o. ČOV materiál 41,74
01.08.2017 F 7429823583 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.08.2017 F 7439799128 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
04.08.2017 F 5027013027 Internet Mall Slovakia OcÚ materiál 166,50
31.07.2017 F 7798980837 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
08.08.2017 F 5027060234 Internet Mall Slovakia MŠ materiál 126,50
31.07.2017 F 7170924809 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 94,12
31.07.2017 F 211707142 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1412,75
01.08.2017 F 20170207 PIESOK-SK OcÚ materiál 73,38
25.08.2017 F 2172014 LUMA Viničné ČOV materiál 349,16
22.08.2017 F 2017082 Richard Szákal - EL-SAKI Elektroinštalačné práce 843,18
24.08.2017 F 170831 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
28.08.2017 F 82017 Gabriel Podobek VaM Obstaranie nábytku OcÚ 1469,00
01.09.2017 F 7318740635 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 78,00
05.09.2017 F 10170863 SOVA SK Nákup materiálu - toner 43,20
04.09.2017 F 7459230871 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.09.2017 F 7459241836 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
31.08.2017 F 2799967696 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
06.09.2017 F 202017 AJPEK Oprava strechy budovy potravín 16744,26
28.08.2017 F 17131205 CBS spol. s.r.o. Kniha Pezinsko a Senecko 100,00
31.08.2017 F 7290023620 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 105,24
31.08.2017 F 211708121 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1484,97
19.09.2017 F 152017 Gabriel Podobek Obstaranie nábytku OcÚ 800,40
19.09.2017 F 92017 Gabriel Podobek VaM Obstaranie nábytku OcÚ 1835,00
19.09.2017 F 17111 Transportexpert Revízia ihriska 110,00
05.09.2017 F 20170238 PIESOK-SK OcÚ materiál 384,43
29.09.2017 F 617 Tomáš Skalský OcÚ materiál - výsadba 929,34
22.09.2017 F 3419907787 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 51,54
02.10.2017 F 20173527 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
01.10.2017 F 7313780708 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 226,00
22.08.2017 F 3418953010 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 44,84
02.10.2017 F 7459275299 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.10.2017 F 7459289030 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 437,15
01.10.2017 F 7459289031 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
30.09.2017 F 5101009390 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
30.09.2017 F 211709130 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1012,49
09.10.2017 F 171019 EASYCONSTRUCT, s.r.o. OcÚ materiál - sieťky proti hmyzu, žalúzie 1140,19
30.09.2017 F 7270024776 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 106,62
13.10.2017 F 2017045 JOSSIK OcÚ služby - grafický návrh 50,00
09.10.2017 F 2017041 JOSSIK OcÚ služby - dokumentácia cestnej siete 250,00
16.10.2017 F 1700190950 Stavebniny DEK OcÚ materiál 35,14
06.10.2017 F 8494820205 Wolters Kluwer Predplatné 118,00
21.10.2017 F 7102464516 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 39,70
24.10.2017 F 171069 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
01.11.2017 F 7313800907 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 368,00
30.10.2017 F 20170008 ARGENIO, s.r.o. Prevádzka webu 198,83
01.11.2017 F 7469138147 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.11.2017 F 7469148923 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
31.10.2017 F 6102873665 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
02.11.2017 F 5021707206 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Predplatné EPI 437,76
31.10.2017 F 7280027518 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 113,40
09.11.2017 F 917 Tomáš Skalský OcÚ materiál - závlaha 969,41
31.10.2017 F 211710157 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1028,43
13.11.2017 F 770177985 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky + vianočné poukážky 1404,59
21.11.2017 F 9104344405 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,33
28.11.2017 F 10171507 SOVA SK OcÚ materiál - evidencia obyvateľov 43,20
01.12.2017 F 7318799737 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 432,00
01.12.2017 F 18263811 INPROST spol. s r.o. Predplatné Obecné noviny 67,60
30.11.2017 F 9104760814 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
03.12.2017 F 17009 Adrija s.r.o. Catering 131,00
30.11.2017 F 7390010266 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 107,15
30.11.2017 F 211711137 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 924,54
03.12.2017 F 217279 Doprava Kálmán Preprava osôb 199,20
 verzia pre tlač