Elektronické služby
vmenu
sidenews

Výsledok VO - oprava ciest 2013

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 8 230,39 EUR s DPH na opravu miestnych komunikácií na parc. č 134, 137 a 138/1 v katastrálnom území Hurbanova Ves dodávateľovi DAPOX, s.r.o., Hrušková 2B, 831 06 Bratislava, IČO 31349587.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: