Elektronické služby
vmenu
sidenews

Územný plán obce

 

Obecné zastupiteľstvo 11.1.2007 schválilo Územný plán obce Hurbanova Ves. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hurbanova Ves č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hurbanova Ves nadobudne právoplatnosť 27.1.2007.

Územný plán vytvára predpoklady pre dynamický rozvoj obce a pozostáva z textovej časti a výkresovej časti.
ÚPD01