Elektronické služby
vmenu
sidenews

Stolnotenisový turnaj 2013

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Pozývame Vás na 5. ročník stolnotenisového turnaja "O pohár starostu obce Hurbanova Ves", ktorý sa uskutoční v sobotu 31.8.2013 v kultúrnom dome v Hurbanovej Vsi.

Deti od 6 do 15 rokov štartujú od 14:00 hod.
Ženy štartujú od 15:00 hod. 
Muži štartujú od 16:00 hod.

Štartovné 3,- € (muži a ženy) prosíme odovzdať pani Juranovej (Hurbanova Ves č. 23), pánovi Spišiakovi (Hurbanova Ves č. 51) alebo pánovi Rozsypalovi (Hurbanova Ves č. 89) najneskôr do 30.8.2013 do 17:00 hod.

Súčasťou turnaja je i súťaž o najchutnejší koláčik, ktorý doručte usporiadateľom do 14:00 hod.

O občerstvenie, pitný režim a ceny pre víťazov je postarané.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: