Elektronické služby
vmenu
sidenews

Sťahovanie úradu práce

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Zároveň Vám oznamujeme, že sťahovanie z Kysuckej ulice bude prebiehať v dňoch
od 16.12.2013 do 19.12.2013, z tohto dôvodu bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec v týchto dňoch z technických dôvodov uzatvorený.

Riadny chod výkonu štátnej správy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude zabezpečený od 20.decembra 2013.
Nová adresa: ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec, Trnavská 1,903 01 Senec
Všetky telefónne čísla zostávajú nezmenené.

 verzia pre tlač
poslať e-mailom