Elektronické služby
vmenu
sidenews

Obnova evidencie pozemkov

 
Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností (parcely E-KN nezapísané na LV) aby si prekonrolovali doručený výpis a porovnali ho so svojimi podkladmi (dedičské rozhodnutia a pod.).
Súčasne žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností (aj bývalých) v katastrálnom území Hurbanova Ves aby skontrolovali zoznam “neznámych vlastníkov”, či sa na ňom nenachádzate aj Vy alebo Vaši rodinní príslušníci.
 
Prípadné nezrovnalosti v evidencii prosím oznámte písomne na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi do 25.1.2008. Pokiaľ považujete za potrebné konzultovať nezrovnalosti v evidencii so spracovateľom ROEP-u môžete tak učiniť 12.1.2008 a 19.1.2008 v čase od 900 do 1200 na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi. Termín konzultácie si prosím dohodnite vopred telefonicky na telefónnom čísle 02/45903224.