Elektronické služby
vmenu
sidenews

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hubanova Ves za rok 2020 je 47,36 %.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: