Elektronické služby
vmenu
sidenews

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR

verzia pre tlač
 
Obec Hurbanova Ves podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014 od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je volebná miestnosť na Obecnom úrade Hurbanova Ves pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Hurbanova Ves.
 verzia pre tlač