Elektronické služby
vmenu
sidenews

Návrh územného plánu obce

 

V termíne do

30.11.2006
prebieha pripomienkové konanie návrhu Územného plánu obce Hurbanova Ves.

Návrh Územného plánu obce Hurbanova Ves je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi, alebo si ho môžete stiahnuť na tejto webovej stránke v položke menu "ROZVOJ OBCE".