Elektronické služby
vmenu
sidenews

Aktuality

 
 
16.06.2020 Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac»
 
20.04.2020 VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac»
 
15.04.2020 Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020
... Viac»
 
28.03.2020 Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac»
 
26.03.2020 Povinnosť nosiť rúška na verejnosti
Vážení občania upozorňujeme vás na rozhodnutie hlavného hygienika SR, ktorým sa všetkým osobám zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad resp... Viac»
 
17.03.2020 Slovak Lines 20200317
Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že počnúc dňom 17.3.2020 až do odvolania budú premávať autobusové spoje aj v pracovných dňoch v rozsahu ako v sobotu.... Viac»
 
13.03.2020 Koronavírus 2020-03-13
Informácie Hlavného hygienika môžete sledovať prostredníctvom položky menu KORONAVÍRUS... Viac»
 
12.03.2020 Koronavírus - vyhlásenie mimoriadnej situácie
„Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 11. marca 2020 bola dňa 12.marca v čase (P) 06:00 hod. na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia“.... Viac»
 
10.03.2020 Koronavírus-2020-03-09
Usmernenie hlavného hygienika z 9.3.2020... Viac»
 
10.03.2020 Koronavírus
Obec Hurbanova Ves odporúča sledovať aktuálne dianie v súvislosti s preventívnymi opatreniami štátu a štátnych orgánov v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19. Relevantné informácie sú k dispozíc... Viac»
 
28.02.2020 Voľby 2020
... Viac»
 
27.02.2020 Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 20199
Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje in... Viac»
 
13.01.2020 Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2020
... Viac»
 
23.12.2019 Vianoce 2019 - otváracie hodiny
Od 24.12.2019 do 6.1.2020 bude Obecný úrad v Hurbanovej Vsi zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.... Viac»
 
23.12.2019 Vianočný pozdrav 2019
... Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 16-30 z celkového počtu 249
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17